Danh mục sản phẩm

Đổi - bảo hanh Sản phẩm

1: Chính sách bảo hành 

_ Chúng tôi bảo hành các lỗi do nhà sản xuất  trong thời gian 12 tháng ( có kèm PBH cứng kèm theo khi quý khách nhận sản phẩm )

Những TH không nằm trong phạm vu Bảo hành chúng tôi vẫn hỗ trợ sửa chữa nhưng K/H phải chịu chi phí sửa chữa thay thế có liên quan

2 . Những TH không được bảo hành :